PMI RMP (Risk Management Professional) Sertifikasyonu

PMI-RMP Sertifikasyonu temel olarak proje yönetiminin tüm alanlarında temel düzeyde yeterliliğe sahip ancak risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, tehditlerin azaltılması ve fırsatların çoğaltılmasında diğer yöneticilerden daha yetkin kişileri oluşturmayı hedeflemektedir.


Sınav İçin Gereklilikler

Lise Diploması

Geçmiş 5 yılda en az 4500 saat Profesyonel Proje Risk Yönetimi deneyimi

40 saat Proje Risk Yönetimi alanında eğitim

Veya

4 yıllık Üniversite Diploması

Geçmiş 5 yılda en az 3000 saat Profesyonel Proje Risk Yönetimi deneyimi

30 saat Proje Risk Yönetimi alanında eğitim


Sınav

On-Line olarak yapılmaktadır,  670$ başvuru ücreti (PMI üyelerine 520$), Ankara, İstanbul veya İzmir’deki sınav merkezlerinde 170 çoktan seçmeli soru olacak şekilde %75 başarılı olma şartı bulunmaktadır. Sınavda başarısız olunması durumunda bir yıl içerisinde maksimum 3 kez girilmektedir.


Sorumluluk Alanları

Risk İletişimi (%27 46 soru)

Risk Analizi (%30—51 soru)

Risk Yanıtlarının Planlanması (%26—44 soru)

Risk Yöneti(şi)mi (%17—29 soru)


Tavsiye Edilen Kaynaklar

  • PMI RMP Credential Handbook
  • PMI RMP Examination Specification (40$)
  • PMI Practice Standard for Risk Management (56$)
  • PMBOK Guide
  • Study Guide for the PMI RMP Exam (Abdulla Alkuawiti) (20$)
  • Passing the PMI RMP Certification Exam the First Time (Daniel Yeomans) (36$)
Reklamlar

Proje Yönetim Derneği

Aşağıdaki görseli editörlüğünü yaptığım zaman Proje Yönetim Derneği’nin yayını olan Proje Postası için hazırlamıştım. İnternette gezinirken rastlayınca yeniden paylaşmak istedim. Bu arada PMBOK v4.0’daki bilgi alanlarına göre hazırlandığını da belirtmek isterim. Hey gidi günler hey..

PYD

PMI Agile Sertifikasyonu

PMI, çevik yaklaşımların projelerin başarıyla tamamlanması için gün geçtikçe daha yaygın olarak kullanılmaya başlaması üzerine proje yöneticileri için yeni bir sertifika sistemi uygulamaya koydu : PMI-Agile Certified Practitioner (PMI-ACP).

Bununla birlikte çevik metodolojiyi benimseyen kişilerin bir araya getirilmesini amaçlayan PMI Agile İlgi Grubunu oluşturdu.

PMI bu alanda çalışan proje yöneticileri ve organizasyonlara en iyi çevik sertifika sistemini sunmak için, projeleri yürütürken çevik yöntemleri kullanan düşünce liderlerinden tavsiyeler aldı.

PMI-ACP sertifikasına sahip olmak için gereken şartlar gerçekten bu yolda emek veren uzmanlar için çok da zor değil. En az lise eğitimi, son 5 yıl içinde 2000 saat boyunca projelerde çalışmış olmak, son iki yıl içinde bu saatlere ek olarak 1500 saat çevik proje ekiplerinde çalışmış olmak, 21 saat çevik proje yönetimi eğitimi almış olmak, sınavı geçmek sınav sonrasında 3 yılda 30 PDU toplamak. Sınava giriş ücreti ise PMI üyeleri için 435$, üye olmayanlar için 495$.

Sınav sorularının %50‟si çevik proje yönetimi araç ve teknikleri, diğer yarısı ise çevik yöntemlerle ilgili bilgi ve becerileri konu alıyor. Üç seviyeye ayrılmış toplam 43 bilgi ve beceri alanı var.

Ayrıca çevik proje yöneticilerinin bilgi sahibi olması gereken toplam altı adet “görev alanı‟ (Domain) kavramı oluşturulmuş.

Domain 1 : Değer odaklı ürün teslimi

Domain 2 : Paydaş yükümlülükleri

Domain 3 : Ekip Performans çalışmalarını desteklemek

Domain 4 : Değişime uyumlu (esnek) planlama

Domain 5 : Problem tespiti ve çözümü

Domain 6 : Sürekli gelişim (ürün, süreç, insanlar)

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz.