Harika Bir Yönetici ile Çalışmak..

Yapılan araştırmalar, iyi bir yönetici olacak umuduyla terfi ettirilen orta düzey yöneticilerinneredeyse %50’sinin bu işi iyi kotaramadığını gösteriyor. Daha detaya girildiğinde şunu anlıyoruz: Yöneticilerin yönetimsel becerileri ikiye ayrılıyor, biri işi halletme becerileri, diğeri insan ilişkileri. Terfi ettirilen çoğu yönetici işleri kendinden beklenildiği gibi halletse de, insani ilişkilerde çoğu sınıfta kalıyor. Bazısı arasından yükseldiği ekibi yönetmekte zorlanırken, bazısı onları anlamaya çalışmıyor. Bazıları ise ego tuzağına çok çabuk düşüp kendini bitiriyor.

Yani, pek azımız iyi bir yöneticiyle çalışacak kadar şanslıyız. Çoğumuz için yönetici, iş hayatında uğraşılması gereken en büyük sıkıntılar biri. Bize yol göstermesi gerekirken yolumuzu tıkayan, yardım etmesi gerekirken körelten bir figür. İşte ben de, hem ileride yönetici olacak sizin için, hem de şu an yönetici olup da ‘acaba doğru bir yöneticilik mi yapıyorum?’diye sorgulayanlar için, harika bir yöneticinin çalışma tarzını yazdım.

İşte harika bir yöneticiyle çalıştığınızı anlamanın yolları:

Mesai Saatlerinize Saygı Gösterir:

banaisbul.com’daki diğer yazılarımda hep saat 18.00’de şalteri kapatmanız gerektiğinden bahsettim. İşte iyi yönetici, saat 18.00’de şalteri kapatmanıza yardımcı olur. O saatten sonra aramaz, iş istemez. Hafta sonunuza da saygılıdır. Çok gerekmedikçe aramaz, ararsa telefonu binbir özürle kapatır. O saatlerin sizin özel saatleriniz olduğunu ve kafa boşaltmak için kullanıldığını bilir, anlar.

Gücü ve Kontrolü Sizinle Paylaşır:

Her işi kendi yapmaz, size inisiyatif verir ve takip eder. Bu yolla sizi geliştirmeye, bir üst pozisyona hazırlamaya çalışır. Sizinle beraber plan yapar. ‘Seni bu pozisyona hazırlamalıyız’deyip bir yol haritası çıkarır ve beraber takip etmek ister. Sizi şirketten bağımsız bir ekip üyesi olarak görür ve yükseldikçe sizi de yanında götürür.

Sizi Her Şeyden Öne Koyar:

Buradaki yazımda Richard Branson’un en etkili yöneticilik derslerinden birinin, çalışanlarını müşterilerinin bile önüne konumlandırması olduğunu söylemiştim. Harika bir yönetici, ekibini her şeyden önde tutar, onları dinler, ihtiyaçlarını belirler, karşılar, onları mutlu etmeye çalışır. Verimin mutlulukla doğru orantılı olduğunu bilir.

Sizi Korur, Kollar, Eleştirilerini Doğru Zamana Saklar:

Ne hata yaparsanız yapın topluluk önünde sizi her zaman kollar, ancak geri bildirimini hazırlar ve doğru zamanda, kimse yokken, bire bir görüşmelerde verir. ‘Kusura bakmayın, arkadaş yeni başladı, bu tür hatalar olur’ demez, ‘ben onun kulağını çekerim’ demez, hatayı siz yapsanız bile kendi de sahiplenir ve ‘hatamızı hemen düzeltelim’ der, sonrasında sizinle bir toplantı ayarlayıp neyi yanlış yaptığınızı ve nasıl doğruya ulaşacağınızı anlatır. Kimsenin gözünde sizi küçük düşürmez.

Sizi Değerli Hissettirir

Yaptıklarınızı boşa yapıyormuşsunuz hissi, ‘şirkette kayboldum!’ düşüncesi, fikirlerinizin değersiz olduğu ve dinlenmediği hissi sizi şirketinizden ufak ufak koparır. Harika bir yönetici, bunun olmasına izin vermez. Sizi yakından yönetir, saygı duyar, değer verir, fikir sorar, şirkete dahil etmeye çalışır, kopmanıza izin vermez.

 

Bu yazı Harika Bir Yöneticiyle Çalıştığınızı Nasıl Anlarsınız? http://www.banaisbul.com/harika-bir-yoneticiyle-calistiginizi-nasil-anlarsiniz/ sayfasından alınmıştır.

Reklamlar

FIRSATLAR KAÇI(RILI)YOR MU?

Proje Yönetimi penceresinden bakıldığında, risk yönetiminin önemi son yıllarda ciddi bir şekilde anlaşılmakla birlikte, risk yönetimi altında değerlendirilen “fırsatlar” için aynı şeyi söylemek herhalde fazlasıyla iyimser bir yaklaşım olur. Fırsatlar, neticesi proje çıktılarına pozitif etkisi olma potansiyeline sahip, sonucu belirli olmayan olaylar olarak tanımlanabilir. Bu yazıda, PMI’nın fırsatları ele alma yöntemi, fırsat türleri, fırsatların ne kadar yönetildiği ve fırsatların ayrı bir bilgi alanı olup olamayacağı anlatılacaktır.

PMI ve Fırsatlar

Proje Yönetimi için anayasa olarak nitelendirilebilen PMBOK da, risk yönetimi altında fırsatların da zikredildiğini görebilirsiniz. Kitapta, risk sürecinin ele alınışı ve riskler ile ilgili verilen örnekler açık bir şekilde anlatılmasına karşın, fırsatlar ile ilgili kısımların, riskler (negatif) kadar net tariflenmediğine şahit olacaksınız. İlgili bölümü okurken pozitif risk kavramını ilk duyduğunuzda, bu ifade büyük ihtimalle kulağınızı tırmalayacaktır. Bu durum dikkatlerden kaçmamış olacak ki, pozitif risk ile birlikte “fırsat” kelimesi de kullanılmıştır. PMBOK’da fırsat ile ilgili aşağıdaki stratejiler tariflenmiştir:

Faydalanma (Exploit): Fırsatın gerçekleşmesi için projeye iş paketi eklemek ya da proje de değişiklik yapmak (Kaçınma stratejisinin tersi),

Artırma (Enhance): Fırsatın gerçekleşme ihtimalini ve fırsat sonucu projede oluşacak olumlu etkileri artırmak (Azaltma stratejisinin tersi),

Paylaşma (Share): Fırsatın mülkiyetini, fırsatı en iyi şekilde gerçekleştirebilecek üçüncü bir tarafla paylaşmak (Transfer stratejisinin tersi),

Kabul Etme (Accept): Fırsatın gerçekleşmesi için faaliyet yürütmeyip, sonuca göre davranmak.

 

Ne Tür Fırsatlar?

Fırsatlar genel olarak Stratejik ve Taktiksel olmak üzere aşağıdaki şekilde gruplanabilir;

 • Stratejik Fırsatlar: Yeni market ya da ürünler, yeni yaklaşım ve kendini yeniden konumlandırma,
 • Taktiksel Fırsatlar: Takvimi kısaltma veya maliyeti azaltma, süreci ya da çıktının değerini iyileştirme, gereksiz aktiviteleri eleme, ARGE yapma.

Fırsatlar Ne Kadar Yönetiliyor ?

Organizasyonların risk yönetim prosedürlerine, şablonlarına ve verilen eğitimlerine baktığınızda, çoğunda “fırsatlar” üzerinde durulmaz bile! Proje Yöneticileri ya da varsa risk yöneticileri genelde projeyi tehdit eden hususlara odaklaştığından, bir kısım fırsatlar ölü ya da prematüre şekilde doğarlar. Proje Gözden Geçirme Toplantılarında, ne üst yönetim, ne müşteri ne de diğer paydaşlar fırsatlar konusunu gündeme bile getirmezler! Projelerin, korkulu bir o kadar da gerekli rüyası kalite tetkiklerinde de bu konu işlenmeyince, fırsatların yönetilmeyi çalışılmasının garipsenebildiği ironik bir tablo oluşmaktadır. Hatta fırsat yönetimi, tariflenen işten daha fazlasını yapma (Gold Plating) olarak algılanabildiğinden, özellikle gündem dışına itilebilmektedir.

Ayrı Bir Bilgi Alanı Olmalı mı ?

Risk için uygulanan yöntemlerin, fırsatlar için yetersiz bulunmasından yola çıkılarak, “proje yönetimi altında “Fırsat Yönetimi” başlığında yeni bir bilgi alanı oluşturulabilir mi?” şeklinde tartışmalar mevcuttur. Fırsat yönetiminin ayrı bir bilgi alanı olması durumunda oluşabilecek potansiyel sorunlar şu şekilde ifade edilmiştir:

 • “Risk Yönetim” sürecinin uygulanmasında bile problemler çıkarken, yeni bir süreç ek yük ve kaynak gerektirebileceğinden, bu durumda fırsatları incelemek isteyen ekipler bile, bu analizden kaçınabilirler.
 • Tehditler için “Risk Yönetimi”, fırsatlar için “Fırsat Yönetimi” diye birbirine çok benzer, kısmen tekrar eden iki adet süreç paralel takip edilmek zorunda kalınacak, bu durum verimsizliğe neden olabilecektir.

Şuan açık olan bir konu varsa, bu da “Fırsat Yönetimi” faaliyetinin endüstride tam olarak oturmadığı gerçeğidir. Daha fazla fırsatlar kaç(ır)madan, firmaların ve proje yöneticilerinin fırsatlar konusunda yeterli olgunluğa ulaşması ve uzmanların “Risk Yönetim” sürecini fırsatlar açısından rehabilite etmesi dileğiyle…

(Bu yazı Sn İsmail CENİK, PMP tarafından hazırlanmıştır)

PMI RMP (Risk Management Professional) Sertifikasyonu

PMI-RMP Sertifikasyonu temel olarak proje yönetiminin tüm alanlarında temel düzeyde yeterliliğe sahip ancak risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, tehditlerin azaltılması ve fırsatların çoğaltılmasında diğer yöneticilerden daha yetkin kişileri oluşturmayı hedeflemektedir.


Sınav İçin Gereklilikler

Lise Diploması

Geçmiş 5 yılda en az 4500 saat Profesyonel Proje Risk Yönetimi deneyimi

40 saat Proje Risk Yönetimi alanında eğitim

Veya

4 yıllık Üniversite Diploması

Geçmiş 5 yılda en az 3000 saat Profesyonel Proje Risk Yönetimi deneyimi

30 saat Proje Risk Yönetimi alanında eğitim


Sınav

On-Line olarak yapılmaktadır,  670$ başvuru ücreti (PMI üyelerine 520$), Ankara, İstanbul veya İzmir’deki sınav merkezlerinde 170 çoktan seçmeli soru olacak şekilde %75 başarılı olma şartı bulunmaktadır. Sınavda başarısız olunması durumunda bir yıl içerisinde maksimum 3 kez girilmektedir.


Sorumluluk Alanları

Risk İletişimi (%27 46 soru)

Risk Analizi (%30—51 soru)

Risk Yanıtlarının Planlanması (%26—44 soru)

Risk Yöneti(şi)mi (%17—29 soru)


Tavsiye Edilen Kaynaklar

 • PMI RMP Credential Handbook
 • PMI RMP Examination Specification (40$)
 • PMI Practice Standard for Risk Management (56$)
 • PMBOK Guide
 • Study Guide for the PMI RMP Exam (Abdulla Alkuawiti) (20$)
 • Passing the PMI RMP Certification Exam the First Time (Daniel Yeomans) (36$)

Proje Yönetim Derneği

Aşağıdaki görseli editörlüğünü yaptığım zaman Proje Yönetim Derneği’nin yayını olan Proje Postası için hazırlamıştım. İnternette gezinirken rastlayınca yeniden paylaşmak istedim. Bu arada PMBOK v4.0’daki bilgi alanlarına göre hazırlandığını da belirtmek isterim. Hey gidi günler hey..

PYD

Vilfredo Pareto

İtalyan iktisatçı ve sosyolog Pareto, herkes için olabildiğince yüksek bir refah düzeyinin gerçekleştirilebilmesi için modern refah teorisinin temellerini ortaya koymasıyla tanınır.

vilfredo-pareto

Paris’te dünyaya gelen Pareto, Cenovalı soylu bir aileye mensuptu. Fizik ve matematik öğrenimi gördükten sonra 1869’da Torino Teknik Üniversitesi’nde fizik doktorası aldı. Demir çelik sanayisinde çalıştı ve ekonomik konularda makaleler yazdı. 1874’te Coğrafya Akademisi’ne seçildi ve 1877’den itibaren ekonomik teorilerle ilgili eserlerini yayımlamaya, 1894’te Lozan Üniversitesi’nde Leon Walras’dan boşalan ekonomi politik kürsüsünde ders vermeye başladı.

1912’ye kadar iktisadi konularda yazan Pareto, Walras’la birlikte Lozan Ekolü’nün kurucusu olarak bilinir. İktisat Teorisi’ne matematik analiz metotlarını uygulamıştır. Maliyetler, üretim ve değer teorilerine yeni anlayışlar getirmiştir. Zaman ve mekâna bağ lı olmaksızın bütün ülkelerde gelir dağılımını gösteren eğrilerin üst kademelerindeki eğiminin hep aynı kaldığını ifade eden Pareto Kanunu meşhur olmuştur.

Pareto Kanunu veya bilinen adıyla 80/20 Kuralı basitçe, çıktıların %80’inin girdilerin %20’sinden geldiğini belirtir. Örneklemek gerekirse sonuçların %80’ini eforların %20’sinden gelir. Gelirinizin %80’ini müşterilerinizin %20’sinden elde edersiniz. Sorunların %80’ine hayatınızdaki insanların %20’si neden olur. Mutluluğunuzun %80’i yaptıklarınızın %20’sinden kaynaklanır. Projelerde karşınıza çıkan sorunların en çok oluşan %20’lik kısmını çözümlediğinizde bütün sorunların %80’ini çözümleyebilirsiniz.

Proje Hikayeleri

 • Şubat 1988‟de Bank of Amerika’nın donanım problemi yaşaması sonrasında milyarlarca dolar kaybetmesi üzerine 255 kişi işten çıkartılmıştır.
 • Amerikan Merkez Bankası‟nın sisteminin devreye alındığı ilk gün sistem üzerinden 28 milyar dolar yanlış banka hesaplarına aktarılmıştır, işin ilginci üye bankalar sadece 24 milyar dolarlık hata bildirmişlerdir.
 • 1987 yılında Kalifornia Motorlu Taşıtlar Kurumu sürücü ehliyetlerinin yenilenmesi ve kayıt süreçlerinin iyileştirilmesi ile ilgili büyük bir proje başlatmış, ancak proje 1993 yılında 45 milyon dolar harcandıktan sonra iptal edilmiştir.

fail

 • 1993 yılında Londra Borsası kağıtsız paylaşım sistemi adını verdiği projesini 10 yıllık geliştirme süreci sonrasında iptal etmiştir. Proje yöneticisi olarak Eliott Manley, projenin tahmini olarak 800 milyon pound gideri olduğunu belirtmiştir. Projenin orijinal bütçesi ise sadece 6 milyondur. Taurus projesi 11 yıllık gecikme ve %13200 kat maliyet aşımı ile iptal edilmiştir.
 • 1994 yılında Amerikan Havayolları Bugdet Araç Kiralama, Marriott Corp ve Hilton Otelleri ile gerçekleştirmiş olduğu ortak proje 165 milyon dolarlık araç kiralama ve otel rezervasyonu yapılmasına rağmen iptal edilmiştir.
 • 1962 yılında Mariner 1 roketi fırlatılmasından 293 saniye sonra komuta kontrol sistemi tarafından yok edilmiştir. Buna sistemin yazılım tarafındaki birkaç satırlık yanlış kod neden olmuştur. Maliyeti 18,5 milyon dolardır.
 •  Hatford Stadyumu çatısının kar nedeniyle çökmesi kullanılan tasarım programındaki demir çatının basınç bilgilerinin yanlış girilmesi ve inşaatın bu şekilde yapılması nedeniyledir. Maliyeti 70 milyon dolardır.
 • 1987 yılında Wall Street „in çökmesi bir günde 500 milyar doların üzerinde zarara yol açmıştır. Nedeni çalışan yazılımlar içerisinde oluşan bir hatadır.
 • 1990 yılında AT&T hatlarındaki hata 75 milyon cevapsız arama ve 200 binin üzerinde hava yolu rezervasyonunun kaybolmasına yol açmıştır. Bu soruna yazılım üzerindeki tek satırlık bir hata yol açmıştır.
 • 1991 yılında Körfez Savaşı sırasında Patriot füzesinin yazılımı üzerindeki bir yuvarlama hatası nedeniyle 28 asker ölmüş, 100 asker yaralanmıştır.
 • 1999 yılında bilgisayar sistemlerindeki Y2K hatası nedeniyle 500 milyar dolarlık zarar oluştuğu tahmin edilmektedir.
 • 2004 yılında Avis ERP sisteminin 54.5 milyon dolar harcadıktan sonra iptal etmiştir.
 • Mayıs 2005‟de önemli bir araba üreticisi yazılımsal bir hata nedeniyle 160.000 aracını geri çağırmıştır. Otomobil sektörünün sadece yazılım hataları için senede 2 ile 3 milyar dolar harcadığı tahmin edilmektedir.
 • Avustralya Deniz Kuvvetleri tarafından 1 milyar dolar harcandıktan sonra iptal edilen Seasprite helikopter yazılım hataları nedeniyle iptal edilmiştir.
 • 1983 yılında Sovyetler Birliği‟nin erken uyarı sisteminde ki bir hata nedeniyle 3. Dünya Savaşı‟nın çıkmasına çok yaklaşılmıştı.
 • 2006 yılında Dell tarafından üretilen 4,1 milyon laptop pillerindeki hatalı üretim nedeniyle geri çağrılmıştır. Pil sorunu sadece Dell‟i değil, Sony, Apple gibi dünya devlerini de etkilemiştir. Matsushita 54 milyon cihazı geri çağırmıştır. Cihaz geri çağrılması operasyon maliyetinin 90 milyon pound olduğu tahmin edilmektedir.

PMI Agile Sertifikasyonu

PMI, çevik yaklaşımların projelerin başarıyla tamamlanması için gün geçtikçe daha yaygın olarak kullanılmaya başlaması üzerine proje yöneticileri için yeni bir sertifika sistemi uygulamaya koydu : PMI-Agile Certified Practitioner (PMI-ACP).

Bununla birlikte çevik metodolojiyi benimseyen kişilerin bir araya getirilmesini amaçlayan PMI Agile İlgi Grubunu oluşturdu.

PMI bu alanda çalışan proje yöneticileri ve organizasyonlara en iyi çevik sertifika sistemini sunmak için, projeleri yürütürken çevik yöntemleri kullanan düşünce liderlerinden tavsiyeler aldı.

PMI-ACP sertifikasına sahip olmak için gereken şartlar gerçekten bu yolda emek veren uzmanlar için çok da zor değil. En az lise eğitimi, son 5 yıl içinde 2000 saat boyunca projelerde çalışmış olmak, son iki yıl içinde bu saatlere ek olarak 1500 saat çevik proje ekiplerinde çalışmış olmak, 21 saat çevik proje yönetimi eğitimi almış olmak, sınavı geçmek sınav sonrasında 3 yılda 30 PDU toplamak. Sınava giriş ücreti ise PMI üyeleri için 435$, üye olmayanlar için 495$.

Sınav sorularının %50‟si çevik proje yönetimi araç ve teknikleri, diğer yarısı ise çevik yöntemlerle ilgili bilgi ve becerileri konu alıyor. Üç seviyeye ayrılmış toplam 43 bilgi ve beceri alanı var.

Ayrıca çevik proje yöneticilerinin bilgi sahibi olması gereken toplam altı adet “görev alanı‟ (Domain) kavramı oluşturulmuş.

Domain 1 : Değer odaklı ürün teslimi

Domain 2 : Paydaş yükümlülükleri

Domain 3 : Ekip Performans çalışmalarını desteklemek

Domain 4 : Değişime uyumlu (esnek) planlama

Domain 5 : Problem tespiti ve çözümü

Domain 6 : Sürekli gelişim (ürün, süreç, insanlar)

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz.