İlerleme

“Bundan 2 sene önce yabancı bir uzmanla çalışıyorduk. Bir gün, “müessesenin ilerleyip ilerlemediğini çabuka nasıl anlarsınız?”, dedi. Sorunun altında nelerin gizli olduğunu anlamadığım için beylik bazı şeylerden, bilançolardan, işletme katsayısından, prodüktiviteden dem vurdum. Ada güldü, “bırak onları” dedi, “ben sana dünyanın en basit metodunu söyleyeceğim. Herhangi bir vesile ile müessesenin sevki idaresini ellerinde tutan yüksek amirlerin yanına girip çıktığın zaman nelerle meşgul olduklarını tespit et ve buna birkaç hafta devam et. Eğer onlar zamanlarının en aşağı %51’ini geleceğe ait işleri planlamakla geçiriyorlarsa o müessese muhakkak gelişir. Yok eğer günlerini geçmişe ait dedikodularla, süslü yazı işleriyle, hataların sebepleri yerine suç aramakla geçiriyorlarsa, o müesseseyi gökten gelecek mucizeler bile kurtaramaz”

Nüvit Osmay’ın İnsan Mühendisliği kitabından alınmıştır.

Reklamlar

Karınca Görüşü

Profesör bir test sorusu olarak öğrencilerinden bir karıncanın çevresindeki hayvanları nasıl ayırabileceğini düşünmelerini istemiştir. Karınca hayvanlar alemini iki sınıfa ayırmaktadır.

a) Aslan, kaplan, çıngıraklı yılan gibi şefkatli ve iyi huylu hayvanlar

b) Piliçler, ördek ve kazlar gibi yırtıcı hayvanlar

Sonuçta her şey sizin görüşünüze bağımlıdır.