Microsoft Project Sürümleri Karşılaştırması

Microsoft tarafından sağlanan Standart ve Profesyonel Sürüm esnek platformu ile belirli bir kullanıcı grubu için proje yönetim ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Temel olarak;

Microsoft Project Standard Microsoft Project Standard sürümü iş yöneticilerine yardımcı olmak için tasarlanmış ve dinamik olarak proje ekiplerinin zaman planlamalarını yapmaları ve  kaynakların yönetilmesine, projelerde işbirliği ve proje bilgileri analiz edilmesine olanak sağlamaktadır. Microsoft Project Standard tek başına kullanılabildiği gibi Microsoft Project Server ile de ekip işbirliğini geliştirecek şekilde kullanılabilmektedir. Microsoft Project Professional sürümü ise Microsoft Project Standard işlevselliğine ek olarak  kurumsal proje ve kaynak yöneticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmıştır. Bu sayede organizasyonların bütün kaynaklarını planlayabilmeye imkan sağlayarak, proje ve planlama faaliyetleri, senaryo analizleri ve raporlama opsiyonları gibi yönetim özelliklerini sağlayacak şekilde ölçeklenebilir ve özelleştirilebilir bir çözüm sağlar. Microsoft Project Professional, Microsoft Project Server ile birlikte başarılı ekip işbirliği ve kurumsal proje yönetimi için kullanılır.

Microsoft Project Server’ın kurulumu sırasında Microsoft Project’in hangi sürümünü yüklemeniz gerektiğine karar vermeniz gerekmektedir. Örneğin:

Microsoft Project Server kullanıyorsanız ve bu ürün ile birlikte Microsoft’un diğer kurumsal bileşenleri ile entegrasyon istiyorsanız (örneğin, Microsoft SQL Server ™ Analysis Services OLAP raporlama ve Microsoft SharePoint ™ Team Services gibi) Microsoft Project Professional istemcisini kullanmalısınız.Microsoft Project Server içerisinde diğer kurumsal bileşenleri kullanmayacak iseniz veya Microsoft Project Server kullanmıyorsanız, Microsoft Project Standard kullanmanız faydalı olacaktır.

Her İki Sürümün İşlevsel Özellikleri

Aşağıdaki tabloda, Microsoft Project Standard ve Microsoft Project Professional’da bulunan özellikleri, işlevsellik farklılıkları açıklanmıştır.

Özellik

Microsoft Project Standart

Microsoft Project Professional

Birleştirilmiş projeler Microsoft Project Server üzerinde ana projeler, ek projeler ve yayınlanma işlemlerini destekler. Kullanıcıların kaynakların iki kere işlenmemesi ve tutarsızlık oluşmaması için Microsoft Project Server üzerinde kısıtlama yapılabilir. Microsoft Project Server üzerinde ana projeler, ek projeler ve yayınlanma işlemlerini destekler. Kullanıcıların kaynakların iki kere işlenmemesi ve tutarsızlık oluşmaması için Microsoft Project Server üzerinde kısıtlama yapılabilir.

Ana projeye eklenen bütün projeler aynı sürüm olmalıdır.

Microsoft Project temel takvimleri Kullanıcılar proje için temel takvim oluşturmalıdırlar.  Microsoft Project Server üzerindeki Kurumsal Takvimleri projeler arasında kullanılabilir, bununla birlikte kullanıcıların temel takvimler oluşturması kısıtlanabilir.
Para birimi ayarları Projelerde farklı para birimi ile konsolidasyon süreçlerinde olası sorunlarda mesaj ile bildirim sağlanır. Microsoft Project Server üzerinde özel para birimi ayarları yapılabilir, kullanıcı hangi birimleri kullanacağına karar verebilir.
Karma kod Tüm çalışma grubu modu Kurumsal mod olarak kısıtlanabilir veya karma moda izin verilmeyebilir. Not Tutarlı kurumsal işlevselliği elde etmek için karma moddan kaçınılmalıdır.
Global dosya Bir kural veya kullanıcıya özel bir global dosya (Global.mpt) kullanılabilir. Microsoft Project Server üzerinde kurumsal global şablon, bir kural veya kullanıcıya özel bir global dosya (Global.mpt) kullanılabilir.
Veri depolama Değişik dosya ve veritabanı biçimleri desteklenir. Is operasyonlar grubu tarafından yönetilen tüm verileri bir Microsoft SQL Server 2000 (veya daha yenisi) veritabanına depolar.
Çoklu kullanıcı erişimi Kullanıcılar açık bir projeyi salt okunur olarak açabilir. Kullanıcılar iletişim kutusunda hangi projeleri ve kaynakları kullanıma alacaklarını seçebilirler.
Kaynak paylaşımı Paylaşılan bir aynak havuzu kullanır. Paylaşılan kaynak havuzunu paylaşan proje açıldığında tüm kaynaklar görüntülenecek şekilde ölçeklendirilebilir. Kurumsal Kaynak havuzu ve sadece açılan proje kaynakları görüntülenir. Kurumsal Kaynak havuzu kaynaklarının büyük miktarda kaynak içerebilir.
Çevrimdışı dosya erişimi Çevrimdışı çalışmak için herhangi bir özel hüküm uygulanmaz. Çevrimdışı çalışmak için bir proje bir kullanıcının bilgisayarındaki dosya olarak kaydedilebilir. Çevrimdışı kaydedilmiş projeler ile çalışmasını sağlamak için önbelleğe alınmış kurumsal global şablonu kullanır. Microsoft Project Server’a bağlandığınızda değişiklikleri online olarak kaydedilebilir.
Dış bağımlılıklar ;Aynı projenin birden çok kopyası bağlantı olarak oluşturulabilir. Bağlantılar versiyonlanır. Bir projenin başka bir sürüme kaydedilmesi durumunda bağımlı olarak bağlantılar otomatik olarak yönlendirilir.
Etkin olmayan kaynaklar Microsoft Project Server kullanılıyorsa, etkin olmayan kaynaklar Microsoft Project Standard görülebilir değildir. Bir gösterge ile işaretlenmiş, etkin olmayan kaynaklar açıkça kaynak görünümlerinde görüntülenir ve eski yerine koymak onları kalan çalışmadan istenir.

Aşağıdaki belirtilenler ise sadece Microsoft Project Professional üzerinde bulunmaktadır.

Kullanılan projede bir kaynak işaretlendiğinde, Proje, kaynak ve kurumsal global şablonlara göre Microsoft Project Server üzerinde otomatik denetleme yapma imkanı, Ayarları kuruluş genelinde standartlaştırmak için kullanılan, kurumsal global şablonların Microsoft Project Server’da depolanması sağlanır. Sadece sunucu üzerinde yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kişi tarafından değiştirilebilir.Alanlar ve arama tabloları tüm proje ve kaynaklar için kuruluş genelinde tutarlılığı korumak amaçlı kullanımı sağlanır. Kurumsal olarak belirlenmiş olan özel alanların Microsoft Project Server üzerinde oluşturulması sağlanır. Kurumsal özel alanların belirli öznitelikleri vardır. Örneğin, kullanıcıları zorunlu alanlara bilgi girmelerinin sağlanması gibi.. Kurumsal projeler arasında kaynakları paylaştırmak için kullanılan, kaynak havuzunun paylaştırılması en önemli özelliklerden birisidir. Kaynaklara erişim izinleri ise yetkiler dahilinde yapılır ve sınırlı olabilir. Kurumsal kaynaklar, Microsoft Project Server’ın tüm projelerinde benzersiz şekilde kaynak adı ve kimliği ile tanımlanmaıştır. Yine kurumsal kaynaklara göre belirlenmiş olan göstergeler ve Enterprise özelliği gelen ekip kurma özelliği ile birlikte yerel, genel ve etkin olmayan kaynakların ayırt edilmesi sağlanır. Takım oluşturmak için kullanılan ve Enterprise içerisinde bulunan Ekip Kurma özelliği,belirli bir zaman dilimi içerisinde çevresel durumu da dahil olmak üzere  kaynak özniteliklerinin kurumsal olarak belirlenmesi ve aranmasını sağlar. Projelerde kaynakların değiştirilmesi için kaynak ile aynı becerilere sahip kaynakların aranması, bulunması ve göreve getirilmesi imkanı sağlanır. Her proje için tek bir atama yapılması ve böylelikle diğer projelerde çalışan ekip üyelerinin çalışmalarını özet şeklinde gösterilmesi sağlanır. Projede “benzetim” senaryolarının oluşturulması sırasında çözümleme ve yedekleme amaçlı projenin sürümlerinin kayıt edilmesi sağlanır. En son kurumsal global şablon ve kaynak verileri ile Microsoft Project’te açıldığında yayımlanan sürüm otomatik olarak günceleştirilir. Genişletilebilir, güvenli bir API, Microsoft Project Server için çözüm oluşturucu erişimi sağlar. Kurumsal olara anahat kodlarının kullanılması veya projelerin Özet Tablo veya Özet Grafik özellikleri ile verileri çözümleme için kullanılır. Kuruluştaki veya belirli bir bölümdeki kaynakların becerilerini ve kullanılabilirlik durumlarına göre atamaları yapmak için kaynak analiz sağlar.Hazırlanmış olan modelleri farklı projelerde kullanırken fizibilite amaçlı belirlemek, proje ve kaynaklara göre önceliklerin belirlenmesi veya olası sorunları bulmak için personel senaryolarının gerçekleştirilmesi sağlanır.Kurumsal olarak çalışma ve kaynak durumlarının görünür hale getirimesini sağlamaktadır.

Karma Ortam Özellikleri

Microsoft Project Standard ve Microsoft Project Professional kullanıcılarının, Microsoft Project Server ve Web tabanlı kullanıcı arabirimi olan Microsoft Project Web Access kullanılabilir durumdadır. Microsoft Project Professional ve Microsoft Project Standard kullanıcılarının zaman çizelgesi, durum raporu, proje sayısı, belge ve Microsoft Project Server üzerinde yararlanılabilir durumdadır. Ancak, yalnızca Microsoft Project Professional kullanıcılarının açın proje ve kaynakları sunucu veritabanına kaydetmek veya merkezi kaynak yönetimi sağlamak, Portföy Çözümleyici ve Portföy Modeli Oluşturucu gibi özellikleri kullanabilmesi mümkündür.

Her iki sürümde de Microsoft Project Proje Merkezi ve Microsoft Project Web Access’teki belirli projelerin detaylı gösterimlerini sağlamak ve projeleri Microsoft Project Server’da yayımlamak mümkündür. Bu nedenle, Microsoft Project Web Access görünümü (esas olarak bir rapor), projeleri hem Microsoft Project Standard hem de Microsoft Project Professional tarafından yayınlanan bilgileri gösterebilme yeteneğine sahiptir. Ancak, her iki sürümde de Microsoft Project Microsoft Project Server’a bir proje yayımlama, sorun oluşturabilir:

Tek tek her kaynağa atanan çalışma altında birden fazla kaynak görülebilir. Microsoft Project Standard kurumsal kaynaklara erişemez. Her proje yöneticisi, kuruluş içinde tek bir kişinin temsil edildiğini bilerek projedeki kaynakları tanımlama zorundadır. Bir birey için atanan çalışma farklı adlara sahip yerel kaynaklar’ın altında görünebilir çünkü kaynak bilgileri içeren görünümler doğru verilmemiş olabilir. Bu nedenle, bu bilgiyi oluşturulan görünümler yanlış olabilir. Kurumsal kaynakların merkezi olarak tanımlanabildiği durumlarda, kaynakların yerel bir sürümünü kullanarak yayımlanmış projeleri yanlış kaynağın kullanılabilirliğini engellemek mümkün olabilir. Microsoft Project Standard’ı kullanarak yayımlanmış proje özel alanları anahat kodları da dahil olmak üzere, standart tanımlarını kullanamazsınız. Özel alanların kullanımı ile temel projeleri gruplandırmak için bir gösterim oluşturduysanız, her projede kendi özel alan tanımını kullanabilirsiniz. Microsoft Project Standard’ı kullanarak yayımlanmış projelerde yerel takvim kullanabilirsiniz. Proje yöneticileri kendi takvimleri kullanır ise veya takvimlerini proje sırasında değiştirerek proje ilerleme bilgilerini karşılaştırmak isterse durum yanıltıcı olabilir.

Sonuçta büyük ölçekli firmaların merkezi kaynak yönetimi, raporlama özellikleri ve takip amaçlı PMO/PKO yapılarının oluşturulabilmesi için Microsoft Project Professional’ın kullanılması önerilmektedir. Ancak küçük ölçekli kaynakların proje çalışmalarının tam zamanlı olarak gerçekleştirildiği firmalarda Microsoft Project Standart kullanımı yeterli olacaktır.

Reklamlar